Drenering

Har du en fuktig kjeller som tar inn vann gjennom grunnmur? Vi utfører graving av dreneringsgrøfter. Det hjelper ikke å isolere et kjellerrom fra innsiden, dersom muren tar inn vann fra utsiden – da vil problemet kun bli større og mer omfattende. Eldre boliger har ofte dårlig drenering langs grunnmur, noe som kan føre til fuktskader i kjeller. Fuktskader i en kjeller vil ofte vises i form av saltutslag på vegg, kondens og sopp. For å rette opp skaden, må vi sørge for at vannmassene som renner mot grunnmuren, blir ledet vekk og ikke trekker gjennom.

Planering

Vi utfører planering av tomter og grunnarbeid. Vi har lang erfaring og bred kompetanse, og utfører arbeidet så nøyaktig som overhode mulig. Spør oss om planering av tomter.

Fiberfremføring

I samarbeid med Relacom AS, Eltel Sønnico AS og Seram IKT AS fører vi frem fiber.

Vannledningsbrudd og kloakkbrudd

Vi rykker ut til forsikringssaker som vannledningsbrudd og kloakkbrudd.